Panusta Eesti noorte haridusse, üks kool, üks klass ja üks aine korraga.

Edumus aitab töötavatel spetsialistidel Eesti noorte haridusse panustada, õpetades ühes koolis ühele klassile ühte ainet.

 
Asset 22@3x-8.png
 
edumus_background_2.png
 

Edumuse programmi alustalad

 1. Õpetamiseks sobivate eeldustega inimeste leidmine

  Igaüks ei sobi õpetajaks. Edumuse esimene väljakutse on leida need, kellel on piisav haridus, positiivne ellusuhtumine ning muidu head eeldused õpetamiseks juba olemas. Luues neile sobivad tingimused ja andes neile veel väikse tõuke saavad nad ühest klassist alustades maailma muuta.

 2. Tulevaste õpetajate koolitamine

  Sissejuhatava koolituse eesmärk on luua teadlikkus ning anda baasteadmised erinevate õpetamisega seotud aspektide osas ning just nendes valdkondades, mis on kõige olulisemad ja just siis kui need on olulised.

  Õpetajakoolitust viib Edumus läbi koosöös Tallinna Ülikooli Haridusteaduse instituudiga.

 3. Õpetajate nõustamine õpetamiseprotsessi jooksul tagamaks kooli-, töö ja eraelu tasakaal

  Õpetamine ei ole lihtne töö ning selleks ei piisa vaid põgusast heast sõnast enne lennukist välja hüppamist. Iga päev on uus ning toob uusi väljakutseid, millest enamus on kergelt ületatavad, kuid juhuks kui hoog momendiks raugeb, on Edumus oma õpetaja ja kooli jaoks olemas.

 
 

Vasta kümnele küsimusele ja saa teada, kas sinus on õpetaja talenti:

 
 

Proovitunnid

Enne proovimist ei saagi teada, kas õpetamine Sulle sobib. Selleks lõimegi kolmest tunnist koosneva miniprogrammi, et potentsiaalsed õpetajad saaks ise proovida, kas neil õpetamiseks vajalikud eeldused ja huvi on olemas. Proovitundide raames kutsume iga huvilise tundi, mida nad sobivuse korral anda võiks. Esimene tund on vaatlustund, kus huviline näeb, kuidas aineõpetaja tundi läbi viib. Järgmisel nädalal on huvilisel võimalus õpetaja abiga osa tunnist läbi viia ning kolmandal nädalal saab ta püüda seda iseseisvalt teha.

3 tunni väljakutse

Vaatlustund

Tunni andmine praktikandina

Tunni läbiviimine iseseisvalt

 
edumus_background_4.png
 
edumus_milleks.png
 

Milleks meile rohkem õpetajaid?

Eestis on hinnanguline uue tööjõu vajadus perioodil 2018-2025 kokku 3000 õpetajat, kellest 500 on matemaatika õpetajad*. Noori õpetajaid tuleb tööturule vähem, kui vanemaid lahkub, õpilaste arv aga ei vähene – seepärast on probleem iga aastaga aina süvenemas.

Kuigi võiks väita, et haridussüsteemi tuleks muuta nii, et see kasutaks õpetajateressurssi säästlikumalt, siis on sellised muutused pika perspektiivi küsimused, kuid probleem on tugev juba täna. Olemasolevad programmid Noored Kooli ja Tagasi Kooli, viivad inimesi koolidesse õpetama vastavalt kaheks aastaks ja üheks tunniks. Edumus aga viib seda tegema osalise koormusega pooleks aastaks või aastaks.

*EHIS, REL.2011, MKM-i tööjõuvajaduse prognoos

 
 
 

Rohkem inimesi kooli

Meie eesmärk on 2019. aastal alustada pilootprojektiga ning vähemalt 10 esimest uut õpetajat koolidesse viia.

 
edumus_background_4.png
 
edumus_arimudel_skeem@2x.png

Kuidas me töötame?

Edumuse ärimudel sarnaneb teistelegi kaasaegsetele ärimudelitele. Meil on spetsialistid, kes on nõus panustama oma aega saades vastu ägeda õpikogemuse nii koolituse, õpetamise kui ka võrgustiku näol ning meil on koolid, kes on valmis selle aja eest maksma.

Nii saab Edumus investeerida kogu õpetamisest tekkinud tulu programmi arendamisele, mis on see, mida nii koolid kui ka Edumuse õpetajad enim väärtustavad.