Edumus

Üks kool. Üks klass. Üks aine.

iStock-514054478-2.jpg
 
 

Edumus on programm, mille kaudu saavad töötavad spetsialistid kogutud teadmiste- ja oskustepagasiga Eesti hariduse arengusse panustada õpetades ühes koolis ühele klassile ühte ainet.

 
 
iStock-837483562.jpg

Milleks meile rohkem õpetajaid?

Eestis on hinnanguline uue tööjõu vajadus perioodil 2018-2025 kokku 3000 õpetajat, kellest 500 on matemaatika õpetajad*. Kuna noori õpetajaid ei tule sama kiiresti peale kui vanemaid tööturult lahkuvad ning õpilaste arv ei vähene, siis probleem on süvenevas trendis.

Kuigi võiks väita, et haridussüsteemi tuleks muuta nii, et see kasutaks õpetajateressurssi säästlikumalt, siis on sellised muutused pika perspektiivi küsimused, kuid probleem on tugev juba täna. Olemasolevad programmid Noored Kooli ja Tagasi Kooli, viivad inimesi koolidesse õpetama vastavalt kaheks aastaks ja üheks tunniks.

*EHIS, REL.2011, MKM-i tööjõuvajaduse prognoos

 
 

Rohkem inimesi kooli

Meie eesmärk on 2019. aastal alustada pilootprojektiga ning vähemalt 5 esimest uut õpetajat koolidesse viia.

iStock-514054562.jpg
 
iStock-891418990.jpg

Programmist

Edumus on vabatahtlikkusel põhinev programm, mis pakub töötavatele spetsialistidele vaheldusrikast kogemust ning hindamatut panust Eesi noorte arengusse.

Sinult ootame soovi anda noortele edasi oma teadmisi ja elukogemusi ning valmisolekut noortega tegeleda. Ainet õpetades tuleb kinni pidada riiklikust õppekavast, küll aga on õpetamise meetodid  õpetajatele endile vaba valik. Õpetaja ülesanne on teha selgeks oma aine ja seda võimalikult inspireerival ning motiveerival moel. Samuti on õpetaja eeskujuks oma tõekspidamiste ning käitumisega.

Kindlasti ei arva me, et vabatahtliku töö tegemiseks peab inimene ohverdama oma töö ja vaba aja. Seepärast loomegi võimaluse õpetada ainult ühte klassi ühes aines, mis teeb nädalaseks koormuseks 4-8 tundi, millest pooled on mõeldud klassitunniks, ja pooled ettevalmistumiseks. Me pakume Sulle võimalust oma argipäeva värskendada uute ja tähendusrikaste kogemustega tegemata allahindlusi oma elustiilis.

 

Kandideerimiseks on sul vaja:

  1. Kõrgharidus

  2. Positiivset ellusuhtumist

  3. Loomulikku talenti õpetamiseks (aitame välja selgitada)

  4. Täita lühike kandideerimisvorm ja saata meile oma CV

Kõik ei sobi õpetama, aga palju on ka neid, kes ei ole seda talenti veel endas leidnud. Anna endale ja Eesti noortele võimalus. Kandideeri ja saame koos teada, milliseid teadmisi võiks Sul olla noortele õpetada. Iga õpetaja peabki olema isemoodi, sest iga noor ja täiskasvanu on isemoodi ning kooli eesmärk ongi noori päriseluks ette valmistada. 

iStock-514054880.jpg
 
 
iStock-519476132.jpg

Kuidas tagame kvalifitseeritud õpetajate leidmise probleem pikas perspektiivis?

Edumus ei ole kindlasti lihtne ega ammendav lahendus õpetajate puuduse vähendamiseks. Pedagoogilise hariduseta spetsialistide kaasamine osalise tööajaga on väljakutse, aga usume, et see on seda väärt. Edumusega anname endast parima, et leida inimesed, kellel on õpetamiseks parimad eeldused olemas ning viime nad kurssi peamiste teadmistega selleks, et neil oleks teadlikkus end huvi või vajaduse korral rohkem harida. Anname endast parima, et nad saaks klassi ees nii palju väärtust luua kui võimalik ning neil tekiks huvi seda teha rohkem kui üks kursus ja ühele klassile.

Samas me saame aru, et osalise tööajaga õpetajate sobitamine tunniplaani kui ka koolikultuuri on koolidele ja tänastele õpetajatele väljakutse. Kuigi me ei saa lubada komistusteta teed, siis loodame leida avatud meelega partnereid, kes oleks valmis koos meiega õppima. Vastutasuks selle pingutuse eest tahame Edumuse õpetajatega koolidele pakkuda uut energiat, praktilisi teadmisi ja kogemusi ning õpetajatele veidi rohkem aega hinge tõmmata ja seeläbi võimaldada neil oma tööd veelgi paremini teha.

Niisiis pikas perspektiivis loodame, et Edumusest lisaks Noored Kooli ja Asendusõpetajate programmidele samuti üks viis, kuidas uusi inimesi pikaajaliselt haridusse kaasata ning seeläbi tõsta Eesti hariduse kvaliteeti veelgi.