Panusta Eesti noorte haridusse, üks kool, üks klass ja üks aine korraga.

Edumus aitab töötavatel spetsialistidel Eesti noorte haridusse panustada, õpetades ühes koolis ühele klassile ühte ainet.

 
Asset 22@3x-8.png
 
edumus_background_2.png
 

Mida Edumus endast kujutab?

 1. Leiame inimesed, kellel on õpetamiseks head eeldused olemas

  Edumuse esimene väljakutse on leida need, kellel on piisav haridus, positiivne ellusuhtumine ning muidu head eeldused õpetamiseks juba olemas. Luues sobivad tingimused ja andes veel väikse tõuke saame nad ühest klassist alustades maailma muuta. Selleks, et teada saada anna oma huvist märku.

 2. Koolitaja koolitus tulevastele õpetajatele

  Kas sa juba tead, mis teeb ühe hea õpetaja eriti heaks õpetajaks? Püüame koostöös Tallinna Ülikooli ning teiste haridusinnovatsiooni aktivistidega selle teadmise kontsentreerida koolitusprogrammi, millest 3 koolituspäeva toimuvad 22.-24. augustil 2019 ning ülejäänud üle kahe kuu õpetamisperioodi jooksul. Sissejuhatava koolituse eesmärk on luua teadlikkus ning anda baasteadmised erinevate õpetamisega seotud aspektide osas ning just nendes valdkondades, mis on kõige olulisemad ja just siis kui need on olulised.

  Koolitust viib Edumus läbi koosöös Tallinna Ülikooli Haridusteaduse instituudiga.

 3. Mentorlus õpetamiseprotsessi jooksul tagamaks kooli-, töö ja eraelu tasakaal

  Õpetamine ei ole lihtne töö ning selleks ei piisa vaid põgusast heast sõnast enne lennukist välja hüppamist. Alati ei lähe kõik ainult hästi, iga päev on uus ning toob uusi väljakutseid, millest enamus on kergelt ületatavad, kuid juhuks kui on vaja toetust, on Edumus sinu ja kooli jaoks olemas.

 
 
 
EE_Logo_Sloganiga_est_valge.png

"Vastutustundlik ettevõtlus on meie organisatsioonikultuuri osa ning usume, et kaasaegses õppes tasub võimalikult vara näidada noortele õpitu seost reaalse töömaailmaga. Kogenud spetsialistide kaasamine õpiprotsessi aitab noorel omandada tervikpilti ja annab kindlama tunde haridustee valikul hilisemaks edukaks karjääriks. Edumuse programmis osalemisega panustame kvaliteetsesse õppesse, aitame kaasa tulevikutalentide sünnile."


- Eesti Energia välise järelkasvuprogrammi juht Natalja Horohordina

 
edumus_background_4.png
 
edumus_milleks.png
 

Milleks meile rohkem õpetajaid?

Eestis on hinnanguline uue tööjõu vajadus perioodil 2018-2025 kokku 3000 õpetajat, kellest 500 on matemaatika õpetajad*. Noori õpetajaid tuleb tööturule vähem, kui vanemaid lahkub, õpilaste arv aga ei vähene – seepärast on probleem iga aastaga aina süvenemas.

Kuigi võiks väita, et haridussüsteemi tuleks muuta nii, et see kasutaks õpetajateressurssi säästlikumalt, siis on sellised muutused pika perspektiivi küsimused, kuid probleem on tugev juba täna. Olemasolevad programmid Noored Kooli ja Tagasi Kooli, viivad inimesi koolidesse õpetama vastavalt kaheks aastaks ja üheks tunniks. Edumus aga viib seda tegema osalise koormusega pooleks aastaks või aastaks.

*EHIS, REL.2011, MKM-i tööjõuvajaduse prognoos

 
 

Rohkem inimesi kooli

Meie eesmärk on 2019. aastal alustada pilootprojektiga ning vähemalt 15 esimest uut õpetajat koolidesse viia.

 
edumus_background_4.png
 
edumus_arimudel_skeem@2x.png

Kuidas me töötame?

Meil on spetsialistid, kes on nõus panustama oma aega saades vastu õpikogemuse nii koolituse, õpetamise kui ka võrgustiku näol ning meil on koolid, kes on valmis selle aja eest maksma.

Edumus investeerib kogu õpetamisest tekkinud tulu programmi arendamisse, mis on see, mida nii koolid kui ka Edumuse õpetajad enim väärtustavad. Edumuse õpetajatele on programmi läbimine tasuta.


 
edumus_omari.png

Miks tulla edumusega õpetama?

Õpetajad inspireerivad. Ka paljud teised inimesed inspireerivad meid, kuid õpetajate mõju on ühiskondlikult väga-väga suure mõjuga. Teadus ja selle populariseerimine on minu igapäevane tegevus just enda õpetajatelt saadud inspiratsiooni pärast, kes panid tähele tärkavat huvi ning andsid võimaluse sellega tegeleda. Edumus on nüüd minu võimalus õpetajana inspireerida.

- Omari, teadusringide Kolm Põrsakest tegevjuht ja Edumuse õpetaja