Kuidas valmistuda õpetama?

 

Õpetamise puhul on kõige olulisem, et õpilastele läheks korda see, millest räägid. Selleks, et neile korda saaks minna peab see aga ennekõike korda minema rääkijale endale. Niisiis on Edumusega õpetamise puhul kõigeolulisem kriteerium, et iga õpetaja ise oleks oma õpetamise valdkonnast huvitataud.

Õpetamine ei ole mitte klassi ees piku või slaidide lahti rääkimine vaid suhte loomine nende ligi kahekümne noorega, kes sinu klassis õpivad. Õpetaja töö on luua keskkond, kus nad omandaks uusi teadmisi kui ka oskusi.

Sellise keskkonna loomine ei tule iseenesest. Selle loomiseks on vaja läbi mõelda, mida miks ja kellele tehakse. Kuigi Edumuse õpetajatega alustame õppekava täpsemat lahti mõtestamist Edumuse koolituse raames 22.-24. augustil, siis on hea peamised aluspõhimõtted juba varem enda jaoks lahti mõtestada.

Selleks järgneva dokumendi olemegi loonud.

—-

Õppekava alusmõtted

Selle dokumendi eesmärk on abstraktselt kaardistada plaanitava aine suunad, valdkonnad. Õppekava alusmõtted on aluseks töökava väljatöötamiseks. 

Aine valdkonnad

Mis on need valdkonnad, mida soovid noortele edasi anda? Nt programmeerimine, 3D disain jne.

Väljundid

Mis praktilisi väljundeid võiks selle aine läbimisest tekkida? Nt oskab ise 3Ds mingi objekti üles ehitada, oskab programmeerida mingi praktilise äpi.

Õpikeskkonnad 

Millistes erinevates õpikeskkondades kujutad neid tegevusi tehtavat? Nt klassiruum, kooli peal, õues, mõnes muus keskkonnas, mõne ettevõtte juures, loomaaias jne ...

Baasoskused

Millised on baasoskused nende teemadega tegelemiseks? Nt juhendi lugemine tähendab lugemisoskuse omamist. Tekstist vastuse otsimine tähendab funktsionaalse lugemise oskust

Lõiming

Millised teised õppeained võiksid toetada sinu valdkondades sinu projektide ja baasoskuste arendamist? Nt funktsionaalse lugemise harjutuse saab teha eesti keeles, vaatamata sellele, et eesti keele õpetaja ei tea antud alast mitte midagi

 

 —-

Kindlasti ei ole inimeste arendamise töö ainult konkreetse koolitaja vastutus. Siin kohal saab antud juhul kool peegeldada, mida on varem tehtud ning kuidas see võiks selle õpetaja tööle kaasa aidata.

Kooli esindaja kommentaar

Milline võiks olla kooli toetus ja koostöövõimalused teiste ainetega? Nt olemasolevad võimalused kooli poolt, varasem koostöö ettevõtetega, varasemad lõiminguprojektid

 

Selle dokumendi eesmärk on aidata Edumuse õpetajatel enda õpetatavat ainet lahti mõtestada. Selle põhjal jätkame õppeplaani koostamist Edumuse koolituse käigus 24. augustil.

Enne seda on soovitatav tagasiside uurida Edumuse esindajatelt Kristjanilt kristjan@edumus.org või Marialt maria@edumus.org.

 
Maria Rahamägi