Miks tulla ühele klassile ühte ainet õpetama?

 

Kui leiad nädalas 4 tundi aega oma kodukandi noori inspireerida ja õpetada, siis anna endast Edumusele teada. 

Miks teha vabatahtliku tööd?

Miks peaks keegi tegema vabatahtliku tööd? Tööd, mille eest suure tõenäosusega palka ei saa… Ma poleks tõenäoliselt kunagi sellele mõelnud, kui ma poleks ise ühte vabatahtlikku organisatsiooni sattunud. Nüüd, luues Edumust, mille keskmes on vabatahtlike kaasamine Eesti haridussüsteemi, olen vabatahtlikku tööd, selle tähtsust ja väärtust üha enam lahti mõtestanud.

Palju leidub neid, kes suudavad rohkem kui 40 tundi nädalas kuidagi kasulikud olla, mina nende hulgas. Eestis vaadatakse keskmiselt 4 tundi päevas televiisorit, mis teeb kokku poole kohaga töö, kuid väärtust ei rahas ega praktilises kogemuses juurde ei teki. Õpetamise töö potentsiaal seevastu on oluliselt suurem nii isiklikus kui ka laiemas kontekstis.

Isiklik areng tegevuste keskpunktis

Peamiseks põhjuseks vabatahtliku töö populaarsemaks muutumises näen vaheldusrikkust ning arenemisvõimalusi. Isiklik arengu toetamise oleme ka Edumusega keskmesse võtnud. Luues toetava kasvukeskkonna, õpetame Edumuse õpetajatele, kuidas nemad omakorda suudaks seda luua kas klassis või oma põhitöökohal.

Edumuse raames on oma huvi osalise koormusega õpetamise vastu üles näidanud juba lai spekter spetsialiste. Enim on spetsialiste Eesti Energiast ja Boltist, kellega teeme koostööd, et uusi teadmisi ja oskusi koolidesse viia. Õpetama mindakse nii majandust ja ettevõtlust, matemaatikat, inglise keelt kui ka füüsikat. Ja seda üle Eesti.

Õpetamine on tähendusrikkam töö

Ettevõtja Omari Loid on viimase neli aastat teinud lastele ja noortele teadusringe. Põhjus, miks tema nüüd Edumuse raames füüsikat õpetama hakkab, on see, et õpetamine on ühiskondlikul väga suure mõjuga amet. “Teadus ja selle populariseerimine on minu igapäevane tegevus just enda õpetajatelt saadud inspiratsiooni pärast, kes panid tähele tärkavat huvi ning andsid võimaluse sellega tegeleda. Edumus on nüüd minu võimalus õpetajana inspireerida” ütleb Omari.

Samas loovad vabatahtlikku tööd tegevad töötajad väärtust ka tööandjale, sest see arendab töötajate oskusi ning muudab nad õnnelikumaks. Tehes vabatahtlikku tööd hariduse vallas on potentsiaal suurem. Töötavaid spetsialiste kooli õpetama suunava Edumuse programmi üks alustalasid on õpetajakoolitus. Õppimiseks ja arenemiseks eelduste loomise kompetentsidest on kasu nii koolis kui ka igas ettevõttes, mis oma jätkusuutlikkuse pärast muret tunneb. 

Olgugi, et tegu on traditsioonilises mõttes "tasuta töö" tegemisega, ei tähenda see, et sellel tööl mingit materiaalset väärtust ei oleks. Edumuse asutaja Maria: ” Vabatahtliku tuletõrjujana on töö väärtus päästetud elud ja vara, hariduses aga võimalus panustada nii noorte kui ka enda arengusse. Majanduslikust väärtusest aga suuremaks hindan emotsionaalset väärtust. Kuigi minu kogemus pärineb haridusvallast, olen alati liigutatud, kui kuulen, et mõne noore elus pöördeline moment sai alguse minu koolituselt. Ei kujuta ettegi, milline see võiks olla siis, kui mõne inimese elu oleks päästetud tänu minu vabatahtlikule panusele.”

Mida kujutab Edumus spetsialistide?

Edumusega saad õpetada noortele just seda ainet, mille vastu sul endal kõige enam huvi on, ja seda nii nagu sina näed, et õpetama peaks.

Esiteks, sobitame kokku spetsialistid, koolid ja klassid, mis klapiks nii asukoha, huvide kui ka isiklikus suhtes. Kui kokkulepped õpetamise suhtes sõlmitud, alustame augusti lõpuks koolitusega, mille raames paneme rõhku just juhtimis-ja koolitusoskuste arendamisele, sest need on kasulikud nii klassi ees kui ka sinu põhi töökohal.

Kui põhiteadmised olemas, saab õpetamisega alustada. Üks hea Edumuse õpetaja võiks õpetada 2 kontakttundi nädalas õppeaasta jooksul. Selle juurde tuleks arvestada teist sama palju tundide ettevalmistamiseks ja lisaks 4 päeva koolitust, mille samuti aasta peale ära jaotame.

Edumusega saad niisiis tuua oma ellu veidi uut tähendusrikkust ja põnevust. Õpetades seda, mis sulle huvi pakub, arendad nii ennast kui ka inspireerid noori.

Miks mitte tulla Edumusega õpetama mõnes Viimsi koolis ühele klassile ühte ainet nii nagu sina näed, et seda teha võiks? Viimsi koolides on valmisolek vastu võta nii keelte-kui ka reaalainete valdkondades.

Parim aeg alustamiseks on nüüd.


 
Maria Rahamägi