Edumuse õpetajad kui juhid ja koolitajad

 

Õpetamine nõuab arvestatavat juhtimis-ja koolitamise oskust.

Edumusega tahame kaasa aidata ühelt poolt uue generatsiooni juhtide kui ka eneseteadlikemate noorte kasvatamisele. Samas võimaldame spetsialistidel jätkata täiskoormusel oma olemasoleval töökohal.

Niisiis lisaks õpetajate puuduse leevendamisele ning õppimise mitmekesisemaks ja praktilisemaks muutmisele näeme Edumuse programmis kasu ka spetsialistidele, kes õpetama lähevad, ning nende tööandjatele. Edumuse programm on sisuliselt koolitaja koolitus koos praktikaga nõudliku publiku ees. Meie eesmärk on, et Edumuse õpetajatest saaks oma põhitöökohal paremad juhid ning õpetajad, sest õpetamisoskused ja juhtimisoskused on positiivses suhtes

 

Edumuse mõju ja tulemuse mõõtmine

  1. Õpetajate puudust vähendame otseselt uute õpetajate kooli toomisega.

    Saame mõõta Edumuse õpetajate poolt antud kontakttunde kui ka jälgida kui palju õpetajaid pärast Edumuse programmi lõppu koolis jätkab.

  2. Õpilaste motivatsiooni muutuste kaardistamine.

    Õpilaste motivatsiooni õppimise osas on võimalik kaardistada ülesannetega, mis nõuavad iseseisvust, enesejuhtimist,  ettevõtlikkust soovi ennast arendada. Seega saab teha järeldusi, kuidas õpilased õppeaasta alguses avatumate ülesannetega tegelevad ja kuidas nad aasta lõpu poole nendega tegelevad.

  3. Osalejate muutuste rakendamise kaardistamine.

    Läbi aasta on osaleja areng jälgitav ja mõõdetav Edumuse koolitustel kaasa tehtud tööde läbi ning mentorite abiga. Selle töö kaardistamise tulemusena saame analüüsida, kuidas osalejate suhestumine grupiprotsessidesse, enesejuhtimisse, õppimisse ja suhete loomise ja hoidmisesse on muutunud. Lisaks saame mõõta osalaja enda hinnangut, kuidas on programmis kogetu tema tööelu paremaks teinud.