Jätkusuutlikkus

 
 
 
Asset 9@3x-8.png
 
 

Kuna täieliku pedagoogilise haridusega tööjõu ressurss on praegu väga piiratud, leiame, et hariduse andmisesse tuleks kaasata ilma seda veel omamata, kuid heade õpetamise eeldustega inimesi. Seeläbi leevendame õpetajate puudust, vähendame vajadust õpetajate ülekoormuseks kui ka klasside suureks paisutamist.

See loob positiivse arengutsükli, kus rohkemate õpetajate kaasamine alandab töökoormust olemasolevate õpetajate jaoks. See tähendab, et õpetajatel on rohkem aega uuenduslike lahendusi rakendada ning õpetamise kvaliteeti tõsta. Nii omakorda muudame õpikogemuse õpilastele kaasahaaravamaks ning parandame ka õpetaja kutse mainet. Parem maine ning madalam töökoormus muudab omakorda õpetaja kutse atraktiivsemaks ning aitab seeläbi järgmisi õpetajaid kaasata.