Koolid

Oleme kokku kogunud kõik Edumusega koostööst huvitatud koolid ning vajadused õpetamise osas. Lisaks võid koolide antud kommentaaridest lugeda, millised on ootused Edumuse raames õpetama tulevatele õpetajatele.

Anname endast parima, et sobivaimad õpetaja-kooli paarid kokku viia. Kui aga näed kooli, kus panustada tahaksid, siis anna meile sellest teada hello@edumus.org ja viime sind kooliga kokku.

Nii saame kõigile huvilistele on võimalikult sobiva keskkonna ning väljakutsed.

Tallinn

Tallinna Humanitaargümnaasium

 • Muusika

 • Tehnoloogiaõpetus

 • Keemia

Oleme vene õppekeelega kool, kus juba üle 20 aasta õpetatakse aineid eesti keeles. Seega muusikaõpetaja ja tehnoloogiaõpetaja (POISTE) töökeeleks on meie koolis eesti keel. Vene keele oskus tuleb alati kasuks, aga pole vajalik. Keemia õpe on meil hetkel vene keeles, aga sooviksime hakata taas pakkuma ka eestikeelset varianti. Õpilased eestikeelseks õppeks on meil olemas.


Tallinna Ühisgümnaasium

 • Matemaatika

 • Füüsika

Usaldusväärsus - julgus ausalt probleemide tekkides neist rääkida - avatus tagasisideks - valmisolek muutusteks - meeskonda kuulumise soov


Randvere Kool

 • Vene keel (võõrkeel)

 • Inglise keel

 • Vene keel (emakeel)

Ka osalise koormusega õpetaja peab ennast tundma organisatsiooni täieõigusliku liikmena. Muidu ei saa ta kanda organisatsiooni kultuuri ja väärtusi. Selle nimel tuleb pingutada nii õpetaja kui organisatsioonil


Viimsi Kool

 • Keemia

 • Inglise keel

 • Füüsika

 • Bioloogia

 • Matemaatika


Pelgulinna Gümnaasium

 • Kirjandus

 • Eesti keel (emakeel)

 • Matemaatika

 • Füüsika


Viljandi Gümnaasiumi Tallinna õpperühm

 • Matemaatika

Me hetkel otsimegi ühele konkreetsele klassile matemaatikaõpetajat. Olemasolev õpetaja sooviks seoses enda vanusega koormust vähendada sügisest. Oleks pakkuda 4 tundi ja väikesed õpperühmad. Meil õpivad gümnaasiumis kuulmispuudega õpilased ja sügises klassis oleks neid 3 tk. Ootame õpetajalt avatust, valmisolekut töötada eriliste noortega, paindlikust, tahet enda teadmisi jagada.


Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasium

 • Majandus ja ettevõtlus

Ootame meeskonda turunduse õpetajat, tunni pikkus 1,5 h ja kui juunis selguks õpetajale sobiv päev ja kellaaeg, siis arvestame sellega tunniplaani tehes.

Ida-Virumaa

Kohtla-Järve Järve Kool

 • Matemaatika

Head matemaatikateadmised (põhikooli jaoks), suhtlemisoskus, koostöövalmidus, matemaatikat on 5t nädalas, see tähendab iga päev natuke :)


Pärnumaa

Vändra Gümnaasium

 • Inimeseõpetus

 • Inglise keel

Ainus ootus on õpetaja soov õpetada ja lapsekeskne mõtteviis


Tartumaa

Ilmatsalu Põhikool

 • Füüsika

 • Vene keel (võõrkeel)

 • Matemaatika

 • Geograafia

Ootame, et ka osalise koormusega töötav õpetaja osaleb õpetajate koostöös.

… koolide nimekiri täieneb

 

Leidsid mõne kooli, kus Edumuse raames õpetada sooviksid?

Anna sellest meile teada hello@edumus.org