Edumuse väljakutse on tuua rohkem inimesi kooli õpetama.

 
 

Edumuse alustalad

 

Selleks, et Edumuse programm võimalikult edukalt toimiks, on vaja esiteks valida õpetajateks need, kellel selleks juba parimad eeldused olemas on. Teiseks peame nad nii koolituse kui ka teiste tegevustega koolis õpetamiseks võimalikult põhjalikult ette valmistama, et nad teaks, mida õpetamisest oodata ning tunneks kogu õpetamise protsessi vältel kindlalt ning osana kooliperest. Seeläbi tõstame ka tõenäosust, et kord juba õpetamisega alustanud inimene valib seda teha ka pikemas perspektiivis ning kaalub oma õpetamiskoormuse kasvatamist järgmistel perioodidel.

Leiame õpetaja

Anname talle pedagoogika baasteadmised

Toetame teda ja kooli kogu õppeperioodi jooksul

 
edumus_background_4.png

Jätkusuutlikkus

 
 
 
Asset 9@3x-8.png
 
 

Kuna täieliku pedagoogilise haridusega tööjõu ressurss on praegu väga piiratud, leiame, et hariduse andmisesse tuleks kaasata ilma seda veel omamata, kuid heade õpetamise eeldustega inimesi. Seeläbi leevendame õpetajate puudust, vähendame vajadust õpetajate ülekoormuseks kui ka klasside suureks paisutamist.

See loob positiivse arengutsükli, kus rohkemate õpetajate kaasamine alandab töökoormust olemasolevate õpetajate jaoks. See tähendab, et õpetajatel on rohkem aega uuenduslike lahendusi rakendada ning õpetamise kvaliteeti tõsta. Nii omakorda muudame õpikogemuse õpilastele kaasahaaravamaks ning parandame ka õpetaja kutse mainet. Parem maine ning madalam töökoormus muudab omakorda õpetaja kutse atraktiivsemaks ning aitab seeläbi järgmisi õpetajaid kaasata.

 
 

Kust alustada?

Edumuse programmile võimaluse andmiseks palume täita allolev küsimustik. Selle põhjal hakkame koolidele pakkuma potentsiaalseid õpetajaid alustuseks miniprogrammi kuid tulevikus ka Edumuse õpetajaks.

Küsimustiku täitmine võtab kuni 5 minutit.

 
edumus_background_2.png
 

3-tunnine miniprogramm

Esimese sammuna tahame nii koolidele kui ka õpetajatele endile anda võimaluse selline õpetamiskogemus ära proovida. Lõime kolmest tunnist koosneva miniprogrammi, et potentsiaalsed õpetajad saaks veenduda, et neil õpetamiseks vajalikud eeldused ja huvi on olemas. Proovitundide raames kutsume iga huvilise tundi, mida nad sobivuse korral anda võiks. Esimene tund on vaatlustund, kus huviline näeb, kuidas aineõpetaja tundi läbi viib. Järgmisel nädalal on huvilisel võimalus õpetaja abiga osa tunnist läbi viia ning kolmandal nädalal saab ta püüda seda iseseisvalt teha.

  1. Vaatlustund

  2. Tunni andmine praktikandina

  3. Tunni läbiviimine iseseisvalt