Edumuse koolitus

 Edumuse programmi võib jagada etappide fookuste kaudu kolmeks. See on vajalik, sest õpetaja amet on väga nüansirohke ning pedagoogilise kogemuseta spetsialist ei ole võimeline koheselt haarama mitut teemat korraga. Seetõttu on programmi etappideks tähtsuse järjekorras:

A. Baasvajadused, Suhted ja Märkamine - klassiruumi juhtimine

B. Eneseareng ja koostöö - õpilaste ja kolleegide vahel

C. Didaktika ja Interdistsiplinaarsus - kogukonna projektid

Seetõttu kasutame ka eelkoostatud tööplaane, et õppesisu osas on võimalik osalejatel algselt toetuda ning hiljem suutes klassiruumi juhtida on võimalik muuta seda mida osaleja arvab.

Edumuse programmi esimene fookus on keskendumine õpilane-õpetaja suhetele ning enesearengu mõtestamisele. Eduline õppimine saab toimuda hea ja turvalise suhte najal. Mentorteenuse abiga jõutakse selgusele kuidas klassiga toimida, et õpilased on valmis tegutsema ja endaga vaeva nägema. Iganädalane vestlus mentoriga ja seatud eesmärkide analüüs võimaldab osalejal oma käitumisega suhteid luua, märgata ning aktsepteerida.