Edumuse koolitus

 Edumuse programmi võib jagada etappide fookuste kaudu kolmeks. See on vajalik, sest õpetaja amet on väga nüansirohke ning pedagoogilise kogemuseta spetsialist ei ole võimeline koheselt haarama mitut teemat korraga. Seetõttu on programmi etappideks tähtsuse järjekorras:

A. Baasvajadused, Suhted ja Märkamine - klassiruumi juhtimine

B. Eneseareng ja koostöö - õpilaste ja kolleegide vahel

C. Didaktika ja Interdistsiplinaarsus - kogukonna projektid

Seetõttu kasutame ka eelkoostatud tööplaane, et õppesisu osas on võimalik osalejatel algselt toetuda ning hiljem suutes klassiruumi juhtida on võimalik muuta seda mida osaleja arvab.

Edumuse programmi esimene fookus on keskendumine õpilane-õpetaja suhetele ning enesearengu mõtestamisele. Eduline õppimine saab toimuda hea ja turvalise suhte najal. Mentorteenuse abiga jõutakse selgusele kuidas klassiga toimida, et õpilased on valmis tegutsema ja endaga vaeva nägema. Iganädalane vestlus mentoriga ja seatud eesmärkide analüüs võimaldab osalejal oma käitumisega suhteid luua, märgata ning aktsepteerida.

Eelkoolitus

22. august

Sissejuhatus õppimisse

Õppimine 21. sajandil

Suhtlemistasandid

Keskkonnad ja viisid õppimiseks

Uuri rohkem: Kuidas aju õpib?

23. august

Koolis õpetamine

Planeerimine ja plaani täitmine

Klassijuhtimine

Kuidas muuta õppimine huvitavamaks?

Uuri rohkem:

23. august

Enese ja teiste juhtimine

Enesekindlus ja juhtimine

Supervisioon

Järelkoolitused

18. oktoober

Supervisioon

22. veebruar

Supervisioon

14. detsember

Supervisioon

18. aprill

Supervisioon

 

Koolitajad

 
gete+arro.jpg

Grete Arro

Grete on Tallinna Ülikooli haridusinnovatsioonikeskuse teadur, psühholoog ning Noored Kooli vilistlane

MARIA+UUETOA.jpg

Maria Uuetoa

 
peter fagerström.jpg

Peter Fagerström

Peter on haridusinnovaator ja ettevõtja, hetkel tegeleb ta peamiselt Educraftoriga, mis aitab õpetajatel oma tööd efektiivsemalt teha ning paremini disainemõtlemise printsiipe oma töös rakendada.

triin+ulla.jpg

Triin Ulla

Triin on Tallinna Ülikooli koolipedagoogika õppejõud ning Noored Kooli vilistlane. Lisaks on Triin asutanud ja juhtinud lõimumisprogrammi Noortekohtumised.