Täiesti õigustatud küsimused

 
 

Kuidas toimub kandideerimine?

Kandideerimine algab kandideerimisvormi täitmisest. Peale soovi avaldamist helistame me Sulle ja lepime kokku aja intervjuuks.

Enne veel kui kellegi sügisel päriselt kuhugi õpetajaks saadame tahame, et nii meie kui ka potensiaalsed õpetajad ise veenduda, et neil õpetamiseks vajalikud eeldused ja huvi on olemas. Selleks anname huvilistel esialgu kevadel võimaluse teha läbi proovitunnid, et nad näeks, kuidas õpetamine käib ning saaks selle ka ise läbi proovida. Selleks kutsume iga huvilise tundi, mida nad sobivuse korral anda võiks. Esimene tund on vaatlustund, kus huviline näeb, kuidas aineõpetaja tundi läbi viib. Järgmisel nädalal on huvilisel võimalus õpetaja abiga osa tunnist läbi viia ning kolmandal nädalal saab ta püüda seda iseseisvalt teha.

Kui oleme kandidaadi sobivuses veendunud, läbivad kõik Edumuse õpetajad koostöös Tallinna Ülikooliga koostatud pedagoogiste teadmiste baaskursuse. Selle jooksul viime end kurssi nii peamiste suhtlusvõtete kui ka õpetamismeetoditega selleks, et end klassi ees võimalikult kindlalt ja magavalt tunda.

Kuidas tagatakse minu kui värske õpetaja edu ja heaolu?

Oleme Edumuse üles ehitanud nii, et igal Edumuse õpetajal oleks pidev tugi igas valdkonnas olemas. Kogu projekti vältel on Edumus Sulle toeks kõigis aspektides alates programmi kandideerimisest kuni õpetamise lõpuni. Kõik Edumuse õpetajad on meie kogukonna liikmed ning saavad oma kogemusi ning teadmisi jagada kõigi Edumusega liitunud spetsialistidega. Koos oleme tugevad ja saame üksteist toetada.

Keegi ei jää selle kogemuse juures üksi - vastupidi, loome Edumuse ja õpetajate kogukonda hariduse edendamisest huvitatud inimestest, et tulevikus juba suuremale arengule kaasa aidata saaksime.

Millise koormusega õpetamine on?

Õpetamiskoormus sõltub nii koolist, ainest, kui ka klassist, kus seda õpetatakse. Enamus ained nõuavad 4-6 tundi pühendumist nädalas, kuid matemaatika, milles hetkel tööjõupuudus kõige suurem, vajab veidi rohkem, ehk 7-8 tundi nädalas. Kogu õppeperiood jooksul on toeks ja abiks Sulle Edumuse konsultant, kes aitab kogu protsessi puhul kaasa elada ja lahti mõtestada nii saavutuste kui ka raskemate momentide puhul.

Õpetamise töö sisaldab:

  • 2-5 kontakttundi nädalas - tunnid klassi ees

  • 2-5 tundi ettevalmistuseks nädalas

  • 10 min intensiiv-mentorlust nädalas

  • 2 lõimingutundi poolaasta kohta - tund, kus mitme aine õpetajad viivad tunni läbi koos, et näidata ainetevahelisi seoseid

  • 1 vaatlustundi kuus - tund kus õpetaja vaatleb teise õpetaja antavat tundi

  • Osavõttu vähemalt ühest kooli õpetajate koolitusest poolaasta jooksul

Mis kvalifikatsioon on vajalik koolis õpetamiseks?

Et üldhariduskoolis õpetada, on vajalik kõrgharidus vähemalt magistrikraadi tasemel. Kasuks tulevad pedagoogilised teadmised ning oskused, kuid nende puudumine ei ole takistuseks.

Kuidas Edumuse õpetamise protsess välja näeb?

  • Kandideerimine

  • Proovitunnid koolis

  • Pedagoogika baaskursus

  • Õpetamine ja paralleelne personaalne nõustamine

Mis seis hetkel õpetajatega on?

Hetkel on kõige suurem puudus reaalainete ja keelte õpetajatest. Samuti klassiõpetajatest. Olemasolevad õpetajad töötavad suure koormusega asendades puuduolevaid kolleege. Ülekoormus tekitab väsimust ja stressi, mis omakorda mõjutab õpilasi. Lahendusena pakumegi kõrgharitud inimestele võimalust tulla kooli õpetama.

Õpetajateks saavad tulla reaalteaduste spetsialistid, filoloogid, majandusteaduste ja informaatika eriala spetsialistid. Ka disaini ja loovate erialadel tegutsejad saavad panuse anda. Kõik oleneb sellest, mis aine õpetajaid parasjagu vajatakse ning millise väljakutse õpetaja ise on valmis vastu võtma.

Mida Edumuse õpetajad õpetavad?

Edumuse õpetajad on oodatud õpetama nii põhiained kui valikaineid. Põhianete õppekavad on määretlated Innove poolt ning lisaks on koolide õppetoolde poolt paigas õpikud ja muud materjalid, mida õpetajad võiks kasutada.

Miks Edumuse õpetajad palka ei saa?

Vastavalt käitumisökonoomikale sotsiaalsed väärtused ja majanduslikud väärtused välistavad üksteist. Kahjuks ei ole meil võimalik meie sihtrühma ning praegust õpetajate töötasu arvestades maksta tasu, mis looks meie õpetajates tunde, et nende töö on väärtustatud. Niisiis investeerime kogu õpetamisest teenitava tulu Edumuse programmi kvaliteedi tõstmisesse, et iga Edumuse õpetaja saaks keskenduda õpetamisele ning tunneks, et ta oleks meie kogukonnas hoitud ning väärtustatud liige.

Edumuse jätkusuutlikkus

Kuigi õpetajate puuduse vähendamisega vajadus ka Edumuse järgi väheneb, siis usume, et see ei ammendu kunagi täielikult. Koolidesse on igal juhul vaja osalise koormusega valikainete õpetajaid kuid ka mõned osalise koormusega põhiainete õpetajad aitavad hoida õpikogemuse mitmekesisemana ning hariduse kui valdkonna seostatud teiste valdkondadega.

Lisaks oleme võtnud eesmärgiks luua kogu Edumuse programmi teadlikult ning teaduspõhiselt, et üks päev oleks Edumuse programm kohaldatav mitte ainult Eestis vaid ka teistes riikides. Nii loome võimalused parimaks hariduseks kõigile üle maailma.

 
 

Ei saanud oma küsimusele vastust?