Õpetajad

Oleme kokku kogunud kõik Edumusega koostööst huvitatud õpetajad ning nende huvid.

Anname endast parima, et sobivaimad õpetaja-kooli paarid kokku viia. Kui aga näed kooli, kus panustada tahaksid, siis anna meile sellest teada hello@edumus.org ja viime sind kooliga kokku.

Nii saame kõigile huvilistele on võimalikult sobiva keskkonna ning väljakutsed.

Palume arvestada, et Edumuse õpetajad on end kirja pannes arvestanud 2 kontakttunni andmisega nädalas. Umbes neljandik seni koolidega kokkuleppele jõudnud õpetajatest on valinud anda 4 kontakttundi nädalas, kuid seda oma enda initsiatiivist.


Tallinn

Piret Hermanson

 • Inimeseõpetus

 • Bioloogia

Piret töötab anestesioloogina Tallinna Lastehaiglas ning on lõpetanud Tallinna Ülikooli gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppe.

 • Tallinn - Põhja-Tallinn

 • Tallinn - Kesklinn

 • Tallinn - Mustamäe

 • Tallinn - Haabersti

 • Tallinn - Lasnamäe

 • Tallinn - Nõmme

 • Harjumaa - Viimsi

 • Tallinn - Kristiine


Matis Palm

 • Ühiskonnaõpetus

 • Tehnoloogiaõpetus

 • Informaatika

Matis on Telia süsteemide insener ning varem olnud pikalt tegev ka noorteorganisatsioonis Erasmus Student Network ja teistes Eesti noorteorganisatsioonides. Matisel on magister küberturvalisuse erialalt ning tahaks õpetada kas tehnoloogiaõpetust, informaatikat või ühiskonnaõpetust.

 • Tallinn - Põhja-Tallinn

 • Harjumaa


Felix Efren Gonzalez Reyes

 • Hispaania keel

 • Tehnoloogiaõpetus

 • Majandus ja ettevõtlus

Felix töötab Boltis ning on magistrihariduse saanud TTÜs taastuvenergeetikas. Felix räägib inglise ja hispaania keelt.

 • Tallinn - Nõmme

 • Tallinn - Mustamäe


Kim Smirnov

 • Matemaatika

 • Tehnoloogiaõpetus

 • Informaatika

 • Majandus ja ettevõtlus

Kim oli Eesti Energia energiavaldkonna tarkvaraarenduse juht. Varasemalt on tal ka pikaajaline kogemus finantsaudiitorina. Ta on gümnaasiumihariduse saanud vene keeles ja ülikooliharidus TTÜ-st arvutiteaduste eriaalalt eesti keeles.

 • Tallinn - Kesklinn


Alan Paas

 • Ühiskonnaõpetus

 • Inglise keel

 • Eesti keel (võõrkeel)

 • Ajalugu

Alan Paas on alates 2016 töötanud Eesti Energia AS-s juristina. Vabakutselisena on ta õpetanud nii lastele kui täiskasvanutele võõrkeeltena eesti ja inglise keelt.

 • Tallinn - Kesklinn

 • Tallinn - Kristiine

 • Tallinn - Mustamäe


Teele Talpsepp

 • Majandus ja ettevõtlus

Teele töötab Bolti finantsosakonnas ning on oma magistrikraadi saanud nii Tallinna Tehnikaülikoolis IT kui ka finantsvaldkondades.

 • Tallinn - Põhja-Tallinn

 • Tallinn - Kesklinn

 • Tallinn - Nõmme

 • Tallinn - Kristiine

 • Tallinn - Mustamäe


Kairi Tähe

 • Eesti keel (emakeel)

 • Inimeseõpetus

Kairi lõpetas Tartu Ülikooli avalike suhtete ja teabekorralduse eriala. Töötanud e-kaubanduses, finantsalal, praegu töötab ajakirja Paat&Merendus ning Kalastaja reklaamijuhina.

 • Viimsi


VALDIK KASK

 • Informaatika

 • Soome keel

 • Meeskonna töö, aja planeerimine, projektijuhtimine

Valdik on Telia IT projektijuht ning ettevõtja. Kõrghariduse on Valdik saanud TTÜs.

 • Tallinn - Kristiine

 • Tallinn - Mustamäe

 • Harjumaa

Tartu

Anu Lillak

 • Geograafia

 • Ajalugu

 • Matemaatika

 • Prantsuse keel

 • Eesti keel (emakeel)

Anu on Muinsuskaitseameti vaneminspektor ning saanud doktorikraadi uurides Eesti tarandkalmude matmisviise. Lisaks on riiklikult toetatud olnud tema tasemeõpped ning lähetused välismaale.

 • Tartu Linn

 • Tartumaa


Vladyslav Fediukov

 • Geograafia

 • Matemaatika

 • Informaatika

Vladyslav on andmeteadlane olnud nii Boltis kui Siemensis ning hetkel omandab arvutiteaduste magstrikraadi Tartu Ülikoolis.

 • Tartu Linn


Kalvar Tammine

 • Ühiskonnaõpetus

 • Inimeseõpetus

Kalvar on töötanud üle 25 aasta Päästeametis, õppinud Tartu Ülikoolis haridusteadusi (bakalaureus) ja haridusinnovatsiooni (magister). Aktiivselt on ta käinud koolides rääkimas plahvatusohutuse teemadel. e-Koolikoti ohutusõppe õpetajaraamatu plahvatusohutuse õpiülesannete autor. Ta leiab, et läbivad teemad aitavad erinevaid õppeaineid siduda ning toetab aktiivõpet.

Ohutusõpet ei saa käsitleda eraldiseisva teemana vaid see on üks osa erinevates õppeainetes ja ühiskonnast.

 • Tartumaa

 • Tartu Linn


Piret Sommer

 • Eesti keel

 • Muusika

 • Inimeseõpetus

 • Ühiskonnaõpetus

 • Matemaatika

 • Inglise keel

Piret on saanud kõrghariduse TÜ-s psühholoogia erialal. Õpetamisega on saanud tegeleda seni tuutorina. Tema hobid on muusika ja reisimine.

“Oskan mängida klaverit, õppinud laulmist, tantsu ning tegelenud näiteks ka pranglimisega. Usun, et olen loov ning entusiastlik noor inimene, kellel oleks noortele nii mõndagi pakkuda.”

 • Tartu Linn

 • Tartumaa


Leidsid mõne õpetaja, kelle osas täpsemat infot tahaksid?

Anna sellest meile teada hello@edumus.org

 

Kuidas programm õpetajatele välja näeb?

Esiteks, sobitame kokku spetsialistid, koolid ja klassid, mis klapiks nii asukoha, huvide kui ka isiklikus suhtes. Kui kokkulepped õpetamise suhtes sõlmitud, alustame 22.-24. augustil koolitusega, mille raames paneme rõhku just juhtimis-ja koolitusoskuste arendamisele, sest need on kasulikud nii klassi ees kui ka sinu põhi töökohal. Koolituse kokkupanekul teeme koostööd Tallinna Ülikooliga.

Kui põhiteadmised olemas, saab õpetamisega alustada. Üks Edumuse õpetaja annab 2 kontakttundi nädalas õppeaasta jooksul. Selle juurde tuleks arvestada teist sama palju tundide ettevalmistamiseks ja lisaks 4 päeva koolitust, mille samuti aasta peale ära jaotame.