Edumuse õpetajad on teotahtelised kõrgharitud inimesed, kes hindavad väljakutseid ning pidevat õppimist ja arengut.

 
 
edumus_background_4.png
 
 
edumus_milleks.png
 

Programmist

Edumus on vabatahtlikkusel põhinev programm, mis pakub töötavatele spetsialistidele vaheldusrikast kogemust ning hindamatut panust Eesti noorte arengusse.Sinult ootame soovi anda noortele edasi oma teadmisi ja elukogemusi ning valmisolekut noortega tegeleda. Ainet õpetades tuleb kinni pidada riiklikust õppekavast, küll aga on õpetamise meetodid õpetajatele endile vaba valik. Õpetaja ülesanne on teha selgeks oma aine ja seda võimalikult inspireerival ning motiveerival moel. Samuti on õpetaja eeskujuks oma tõekspidamiste ning käitumisega.

Kindlasti ei arva me, et vabatahtliku töö tegemiseks peab inimene ohverdama oma töö ja vaba aja. Seepärast loomegi võimaluse õpetada ainult ühte klassi ühes aines, mis teeb nädalaseks koormuseks 4-8 tundi, millest pooled on mõeldud klassitunniks ja pooled ettevalmistumiseks. Me pakume Sulle võimalust oma argipäeva värskendada uute ja tähendusrikaste kogemustega tegemata allahindlusi oma elustiilis.

 
 

Kuidas kandideerida?

Alustuseks otsime õpetajaid 3-tunnisesse miniprogrammi, et potentsiaalsed osalejad saaks klassi ees olemise juba kevadel ära proovida ning nii kindlamalt põhiprogrammile vastu minna.

 
edumus_background_5.png
 

Edumuse programm

0. 3 tunni väljakutse ehk proovitunnid

Enne proovimist ei saagi teada, kas õpetamine Sulle sobib. Selleks lõimegi kolmest tunnist koosneva miniprogrammi, et potentsiaalsed õpetajad saaks ise proovida, kas neil õpetamiseks vajalikud eeldused ja huvi on olemas. Proovitundide raames kutsume iga huvilise tundi, mida nad sobivuse korral anda võiks. Esimene tund on vaatlustund, kus huviline näeb, kuidas aineõpetaja tundi läbi viib. Järgmisel nädalal on huvilisel võimalus õpetaja abiga osa tunnist läbi viia ning kolmandal nädalal saab ta püüda seda iseseisvalt teha.

 1. Õpetamiseks sobivate eeldustega inimeste leidmine

  Igaüks ei sobi õpetajaks. Edumuse esimene väljakutse on leida need, kellel on piisav haridus, positiivne ellusuhtumine ning muidu head eeldused õpetamiseks juba olemas. Luues neile sobivad tingimused ja andes neile veel väikse tõuke saavad nad ühest klassist alustades maailma muuta.

 2. Tulevaste õpetajate koolitamine

  Sissejuhatava koolituse eesmärk on luua teadlikkus ning anda baasteadmised erinevate õpetamisega seotud aspektide osas ning just nendes valdkondades, mis on kõige olulisemad ja just siis kui need on olulised.

  Õpetajakoolitust viib Edumus läbi koosöös Tallinna Ülikooli Haridusteaduse instituudiga.

 3. Õpetajate nõustamine õpetamiseprotsessi jooksul tagamaks kooli-, töö ja eraelu tasakaal

  Õpetamine ei ole lihtne töö ning selleks ei piisa vaid põgusast heast sõnast enne lennukist välja hüppamist. Iga päev on uus ning toob uusi väljakutseid, millest enamus on kergelt ületatavad, kuid juhuks kui hoog momendiks raugeb, on Edumus oma õpetaja ja kooli jaoks olemas, et aidata kui vaja.

  Vasta kümnele küsimusele ja saa teada, kas sinus on õpetaja talenti:

 
 

Pane end proovile

Kõik ei sobi õpetama, aga palju on ka neid, kes ei ole seda talenti veel endas leidnud. Anna endale ja Eesti noortele võimalus. Kandideeri ja saame koos teada, milliseid teadmisi võiks Sul olla noortele õpetada. Iga õpetaja peabki olema isemoodi, sest iga noor ja täiskasvanu on isemoodi ning kooli eesmärk ongi noori päriseluks ette valmistada. 

Kandideerimiseks läheb vaja:

 1. Kõrgharidus magistri tasemel

 2. Positiivset ellusuhtumist

 3. Loomulikku talenti õpetamiseks (aitame välja selgitada)

 4. Enda huvist meile teada anda

 
edumus_background_2.png